Der hvor lysten er det vigtigste

Om undervisningen


Den Lokale Musikskole vil først og fremmest arbejde med lysten til at spille musik.


Der vil selvfølgelig blive lagt vægt på alle de grundlæggende øvelser, der gør det muligt at spille et instrument.

Men det er ikke det vigtigste!!! Det er lysten, der driver værket... Hvis børnene ikke har lyst, så mister de koncentrationen og lærer ikke noget.


Hvis de derimod har lysten, så styrker det deres koncentrationsevne og tålmodighed og så ruller bolden...

De lærer mere. Selvtilliden vokser og præstationsangsten forsvinder gradvist.


Der er selvfølgelig forskel på børn, men det betyder ikke, at de ikke kan lære det. Det tager for nogle bare lidt længere tid, mens det for andre falder helt naturligt på plads. Jeg vil forsøge at finde deres potentiale frem og arbejde på, at alle elever får mange succesoplevelser.


Når de grundlæggende øvelser er på plads, så starter det for alvor. De skal nemlig lære de sange, de har lyst til. Fællesskabsfølelsen træder ind og de sociale færdigheder trænes.


Når det hele føles som en leg, så får kreativiteten frit spil, og der er ingen grænser for, hvad man kan opnå.


2018 - Idé


Alle skal have bedre muligheder for at modtage musikundervisning!


Den Lokale Musikskole er ikke startet for at konkurrere med andre etablerede musikskoler. Den er startet for at hjælpe interesserede børn og voksne med at få og bevare lysten til at spille musik.

Den vil muligvis også være redskab til at sende flere børn og unge videre til andre musikskoler.


Idéen er, at Den Lokale Musikskole låner et eller flere lokaler i området. Meget gerne tæt på SFO og skole. Dette vil gøre det nemt og trygt for både børn og forældre og kræver ikke yderligere planlægning i den i forvejen travle hverdag.


Det hele handler meget enkelt om at skabe interesse for at spille musik og om at give vores børn mulighed for tidlig og kontinuerlig deltagelse i et musikalsk fællesskab.


Den Lokale Musikskole vil være et værktøj til at udfordre lysten til at sidde med opmærksomheden klistret til en skærm efter skoletid! Vores børn skal have bedre muligheder for at opdage, hvad musik rent faktisk kan gøre ved et menneske.


Nedenstående er en kort liste over, hvad musik og musikundervisning, ifølge mange forskere, kan gøre ved et menneske og eventuelt hjælpe med.


 • Selvværd
 • Selvtillid
 • Koncentration
 • Stress
 • Præstationsangst
 • Inklusion
 • Fællesskabsfølelse
 • Kreativitet
 • Tålmodighed
 • Sociale færdigheder2019 - Opstart og udvikling


Den Lokale Musikskole starter op et enkelt sted med guitar-, ukulele- og trommeundervisning (begynder).


Følgende tilbud vil jeg forsøge at arrangere, hvis det opstartede område viser stor interesse.


 • Soloundervisning
 • Andre instrumenter
 • Band-/ samspilsundervisning
 • Sangundervisning
 • Sceneoptræden (at turde komme ”ud over scenekanten”)
 • Amatørfestival for de elever, der har dannet bands
 • Flere områder skal involveres
Undervisere hos Den Lokale Musikskole vil hovedsaligt bestå af lokale ildsjæle og talenter.